Monthly Archives:Styczeń 2016

RELACJA Z XIX DZIECIĘCEGO FESTIWALU KOLĘDOWEGO „KOLĘDOWAĆ KAŻDY MOŻE”
SZCZAWA, 16-17 stycznia 2016r.

 XIX Dziecięcy Festiwal Kolędowy „Kolędować każdy może” odbył się w dniach 16-17 stycznia 2016r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie. Patronat honorowy nad uroczystością objął p. Jan Puchała – Starosta Limanowski. Na konkurs wpłynęły 102 zgłoszenia – 86 solistów i 16 duetów. Głównymi organizatorami byli: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział Szczawa, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczawie oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie.

Przesłuchania odbywały się w sobotę 16 stycznia 2016r. od godz. 9.00 do 17.30. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 kategorie:

1) kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0
2) kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3
3) kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6
4) kategoria gimnazjalna: od klasy 1 do 3 gimnazjum

 Nad prawidłowym przebiegiem przesłuchań czuwało jury w składzie: p. Paweł Miśkowicz – przewodniczący, p. Krzysztof Szewczyk – członek i p. Katarzyna Hołyńska – członek.

 Jury przyznało następujące miejsca:

 1) kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0

SOLIŚCI:

I miejsce – Magdalena Pasiut
II miejsce – Wiktoria Kuczaj
II miejsce – Karolina Zygmunt
III miejsce – Jakub Rusnak
III miejsce – Gabriela Muszyńska
III miejsce – Jessica Samek

DUETY:

 W tej kategorii uczestników nie zgłoszono.

wyróżnienia:

Jakub Hyrc, Kinga Węglarz, Wojciech Wcisło, Milena Rucińska, Patrycja Majchrzak

 2) kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3

SOLIŚCI:

I miejsce – Paweł Madzia
I miejsce – Edyta Limanówka

II miejsce – Jakub Kuczaj
II miejsce – Katarzyna Florek

III miejsce – Olga Burda
III miejsce – Kinga Czyrnek
III miejsce – Agata Jasiurkowska

DUETY:

I miejsce – Emilia Subik i Aleksandra Talar
I miejsce – Aleksandra Rusnak i Sabina Rusnak

II miejsce – Weronika Nalepa i Lidia Sławecka

III miejsce – Marlena Opyd i Aleksandra Opyd
III miejsce – Liliana Faltyn i Martyna Faltyn

wyróżnienia:

Patrycja Janik, Joanna Rucińska, Kinga Piekarz, Dominika Leśniak, Piotr Łukasik

wyróżnienia:

Joanna Rucińska i Anna Rucińska
Klaudia Tokarczyk i Arkadiusz Tokarczyk

 3) kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6

SOLIŚCI:

I miejsce – Malwina Łaś
I miejsce – Nina Kotarba

II miejsce – Aleksandra Grabowska
II miejsce – Martyna Wąchała

III miejsce – Julia Jasińska
III miejsce – Agnieszka Pawłowska

DUETY:

I miejsce – Urszula Woźniak i Jakub Jasiński

II miejsce – Gabriela Kowalczyk i Aleksandra Dawiec

III miejsce – Julia Pajdzik i Wiktor Pajdzik

wyróżnienia:

Weronika Kądziołka, Magdalena Kapłoniak, Patryk Cedzidło, Dominika Krzysztof

wyróżnienia:

Natalia Jarosz i Zuzanna Filipiak

 4) kategoria gimnazjalna: od klasy 1 do 3 gimnazjum

SOLIŚCI:

I miejsce – Paweł Wysowski
I miejsce – Martyna Plewa
I miejsce – Julia Jarząbek

II miejsce – Paulina Bryniarska
II miejsce – Łucja Jasiurkowska
II miejsce – Patrycja Kotarba

III miejsce – Wioletta Smajdor
III miejsce – Justyna Opyd
III miejsce – Alicja Pietrzak

DUETY:

 I miejsce – Izabela Cedzidło i Alicja Cedzidło

II miejsce – Gabriela Filipiak i Anna Wygoda

III miejsce – Joanna Adamczyk i Małgorzata Zwolińska

 wyróżnienia:

Gabriela Filipiak, Justyna Mrówka, Kinga Chlipała, Sebastian Kowalik

 

 Patrycja Majchrzak (3 lata) otrzymała nagrodę dla najmłodszego uczestnika festiwalu. Ufundował ją i wręczył ks. Proboszcz Leon Królczyk. Poza tym przyznano również nagrodę Grand Prix, którą otrzymała Magdalena Mól. Nagrodę ufundowała Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienicy.


Nagrody w kategorii 1 ufundowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział Szczawa.

Nagrody w kategorii 2 zostały ufundowane przez Radę Gminy Kamienica oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział Szczawa.

Nagrody w kategorii 3 ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział Szczawa.

Nagrody w kategorii 4 ufundowało Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział Szczawa.


W sobotę i w niedzielę w przerwach kolędy zaprezentowali członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – Oddział Szczawa.

Koncert laureatów rozpoczął się w niedzielę o godz. 13.00 i trwał do godz. 17.00. O godz. 13.30 gościnnie wystąpił zespół „ZASADNIOKI” działający przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zasadnem. Po koncercie laureatów odbyła się „Festiwalowa loteria fantowa”.

 WSZYSTKIM LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY, A WIDZOM DZIĘKUJEMY ZA TAK LICZNE PRZYBYCIE!
DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!

Szanowni Państwo!

Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą uczestników XIX Dziecięcego Festiwalu Kolędowego „Kolędować każdy może”. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506174550 (w godzinach popołudniowych).

LISTA UCZESTNIKÓW

Bardzo prosimy także o zapoznanie się z poniższymi sprawami organizacyjnymi, dotyczącymi
XIX Dziecięcego Festiwalu Kolędowego „Kolędować każdy może”
Szczawa, 16-17 stycznia 2016r.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, nagraniami, zdjęciami.
 2. Repertuar powinien obejmować tylko: kolędy, pastorałki i kantyczki, mające ścisły związek z ideą Bożego Narodzenia.
 3. Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór (czas wykonania do 5 minut).
 4. Przesłuchania wszystkich uczestników rozpoczną się w sobotę, 16 stycznia 2016r. o godzinie 900 według następującego porządku:
 • 1 kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0 – SOLIŚCI
 • 1 kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0 – DUETY
 • 2 kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3 – SOLIŚCI
 • 2 kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3 – DUETY
 • 3 kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6 – SOLIŚCI
 • 3 kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6 – DUETY
 • 4 kategoria gimnazjalna: od klasy 1 do 3 gimnazjum – SOLIŚCI
 • 4 kategoria gimnazjalna: od klasy 1 do 3 gimnazjum – DUETY
 1. Festiwal odbywa się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie.
 2. O kolejności występu decyduje data zgłoszenia uczestnika do festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności występów.
 3. Opiekunowie dostarczają akustykowi na 5 minut przed występem płytkę z podkładem muzycznym w formacie MP3 lub WAVE. Płytkę należy opisać, podając: imię/ imiona i nazwiska wykonawców, tytuł kolędy i kategorię.
 4. Podkład muzyczny lub towarzyszenie zespołu instrumentalnego obowiązuje wszystkich uczestników kategorii III (kl. 4-6) i IV (gimnazjum). W kategorii I (przedszkole) i II (kl. 1-3) podkład nie jest konieczny.
 5. W sobotę organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek.
 6. W sobotę można przyjechać na godzinę przed swoim występem (nie jest konieczny przyjazd na godz. 9.00).
 7. Soliści i zespoły przyjeżdżają na koszt własny.
 8. Uroczyste rozpoczęcie Galii Laureatów rozpocznie się w niedzielę o godz. 1300.  Później nastąpi wręczenie nagród i koncert laureatów.
 9. W niedzielę o godz. 13.30 gościnnie wystąpi zespół „Zasadnioki”.
 10. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne i niepodważalne
 11. Po koncercie odbędzie się losowanie nagród w „Festiwalowej loterii fantowej”.

Informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń na XIX Dziecięcy Festiwal Kolędowy „Kolędować każdy może”
zostało zakończone!

 Do 13.01.2016r. na stronie ukaże się lista uczestników i szczegółowe informacje
dotyczące występu oraz spraw organizacyjnych.