Monthly Archives:Listopad 2017

LOGO1Drodzy Artyści!

Z radością chcieliśmy Was poinformować, że już można zgłaszać się na
XXI Dziecięcy Festiwal Kolędowy „Kolędować każdy może”,
który odbędzie się 20-21 stycznia 2018 w Szczawie!

WAŻNE INFORMACJE:
– zgłoszenia do przesłuchań przyjmowane będą WYŁĄCZNIE do 8 stycznia 2018! Bardzo prosimy o przestrzeganie tego terminu, ponieważ ze względów organizacyjnych zgłoszenia po tym terminie nie będą już przyjmowane
– utwory wykonywane w innym języku, niż w języku polskim oraz nie związane z tematyką Bożego Narodzenia będą dyskwalifikowane
- podkład muzyczny jest OBOWIĄZKOWY w kategorii 3 i 4
- kategoria IV obejmuje uczniów klasy 7 szkoły podstawowej oraz uczniów klasy 2 i 3 gimnazjum
-
Festiwal odbywa się w Szkole Podstawowej nr 1 im. 1 PSP AK w Szczawie, Szczawa 167


Karty zgłoszeniowa można pobrać tutaj:
Karta zgłoszenia-SOLISTA
Karta zgłoszenia-DUET

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi sprawami organizacyjnymi, dotyczącymi
XXI Dziecięcego Festiwalu Kolędowego „Kolędować każdy może”
Szczawa, 20-21 stycznia 2018r.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, nagraniami, zdjęciami, które wykorzystywane są przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz patronów medialnych wyłącznie w celach promocyjnych.
 2. Repertuar powinien obejmować tylko: kolędy, pastorałki i kantyczki, mające ścisły związek z ideą Bożego Narodzenia.
 3. Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór (czas wykonania do 5 minut).
 4. Przesłuchania wszystkich uczestników rozpoczną się w sobotę, 20 stycznia 2018r. o godzinie 800 według następującego porządku:
 • 1 kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0 – SOLIŚCI
 • 1 kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0 – DUETY
 • 2 kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3 – SOLIŚCI
 • 2 kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3 – DUETY
 • 3 kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6 – SOLIŚCI
 • 3 kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6 – DUETY
 • 4 kategoria gimnazjalna:  klasa 7 (szkoła podstawowa) i klasy 2 i 3 (gimnazjum) – SOLIŚCI
 • 4 kategoria gimnazjalna: klasa 7 (szkoła podstawowa) i klasy 2 i 3 (gimnazjum)DUETY
 1. Opiekunowie dostarczają akustykowi na 5 minut przed występem  lub pendrive z podkładem muzycznym w formacie MP3 lub WAVE. Płytkę należy opisać, podając: imię/ imiona i nazwiska wykonawców, tytuł kolędy i kategorię.
 2. Podkład muzyczny lub towarzyszenie zespołu instrumentalnego obowiązuje wszystkich uczestników kategorii III (kl. 4-6), IV (kl. 7 szkoła podstawowa i kl. 2-3 gimnazjum).
 3. Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na  e-maila do 8 stycznia 2018r. na adres festiwal.koledowy@wp.pl
 4. Soliści i zespoły przyjeżdżają na koszt własny.
 5. W sobotę organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek.
 6. W sobotę można przyjechać na godzinę przed swoim występem (nie jest konieczny przyjazd na godz. 8.00). Orientacyjne godziny występów zostaną podane w poźniejszym terminie.
 7. Uroczyste rozpoczęcie Galii Laureatów rozpocznie się w niedzielę o godz. 1300.
 8. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne i niepodważalne
 9. Po koncercie odbędzie się losowanie nagród w „Festiwalowej loterii fantowej”.

Komitet Organizacyjny XXI Dziecięcego Festiwalu Kolędowego