Monthly Archives:Grudzień 2018

Drodzy Artyści!

Z radością chcieliśmy Was poinformować, że już można zgłaszać się na
XXII Powiatowy Dziecięcy Festiwal Kolędowy „Kolędować każdy może”,
który odbędzie się 12-13 stycznia 2019 r. w Szczawie!

WAŻNE INFORMACJE:
– zgłoszenia do przesłuchań przyjmowane będą WYŁĄCZNIE drogą mailową do dnia  6 stycznia 2019! Bardzo prosimy o przestrzeganie tego terminu, ponieważ ze względów organizacyjnych zgłoszenia po tym terminie nie będą już przyjmowane
- w nazwie pliku z kartą zgłoszenia powinny znaleźć się: imię i nazwisko uczestnika i kategoria wiekowa

- wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres: festiwal.koledowy@wp.pl
- udział dziecka w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć na stronie internetowej www.festiwalszczawa.pl oraz na stronach internetowych patronów medialnych festiwalu.
- d
o zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć w dniu występu  wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację wizerunku uczestnika festiwalu, która jest do pobrania na stronie. Brak zgody będzie skutkował dyskwalifikacją uczestnika!
– utwory wykonywane w innym języku, niż w języku polskim oraz nie związane z tematyką Bożego Narodzenia będą dyskwalifikowane
- podkład muzyczny jest OBOWIĄZKOWY w kategorii 3 i 4, natomiast w kategorii 1 i 2 nie jest on konieczny
- kategoria 4 obejmuje uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz uczniów klasy 3 gimnazjum
-
Festiwal odbywa się w Szkole Podstawowej nr 1 im. 1 PSP AK w Szczawie, 34-607 Szczawa 167


Karty zgłoszeniowa można pobrać tutaj:

Karta zgłoszenia-SOLISTA

Karta zgłoszenia-DUET

Zgoda na publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Festiwalu!

REGULAMIN