LISTA UCZESTNIKÓW XVIII DZIECIĘCEGO FESTIWALU KOLĘDOWEGO „KOLĘDOWAĆ KAŻDY MOŻE”

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi sprawami organizacyjnymi, dotyczącymi
XVIII Dziecięcego Festiwalu Kolędowego „Kolędować każdy może”
Szczawa, 24-25 stycznia 2015r.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników        konkursu, nagraniami, zdjęciami.
 2. Repertuar powinien obejmować tylko: kolędy, pastorałki i kantyczki, mające ścisły związek z ideą Bożego Narodzenia.
 3. Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór (czas wykonania do 5 minut).
 4. Przesłuchania wszystkich uczestników rozpoczną się w sobotę, 24 stycznia 2015r. o godzinie 1000 według następującego porządku:
 • 1 kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0 – SOLIŚCI
 • 1 kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0 – DUETY
 • 2 kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3 – SOLIŚCI
 • 2 kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3 – DUETY
 • 3 kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6 – SOLIŚCI
 • 3 kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6 – DUETY
 • 4 kategoria gimnazjalna: od klasy 1 do 3 gimnazjum – SOLIŚCI
 • 4 kategoria gimnazjalna: od klasy 1 do 3 gimnazjum – DUETY
 1. Po przybyciu na przesłuchania w sobotę opiekunowie potwierdzają udział uczestnika w festiwalu.
 2. Opiekunowie dostarczają akustykowi na 5 minut przed występem płytkę z podkładem muzycznym w formacie MP3 lub WAVE. Płytkę należy opisać, podając: imię/ imiona i nazwiska wykonawców, tytuł kolędy i kategorię.
 3. Podkład muzyczny lub towarzyszenie zespołu instrumentalnego obowiązuje wszystkich uczestników kategorii III (kl. 4-6) i IV (gimnazjum).
 4. Jeżeli soliście lub duetowi będą towarzyszyły inne osoby grające na instrumentach prosimy o przesłanie e-maila do 21 stycznia 2015r. na adres festiwal.koledowy@wp.pl
  z informacją, jakie będą to instrumenty i ile osób będzie akompaniowało.
 5. Soliści i zespoły przyjeżdżają na koszt własny.
 6. W sobotę organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek.
 7. W sobotę można przyjechać na godzinę przed swoim występem (nie jest konieczny przyjazd na godz. 10.00).
 8. Uroczyste rozpoczęcie Galii Laureatów rozpocznie się w niedzielę o godz. 1300. O godz. 1330 gościnnie zagra i zaśpiewa zespół „Śwarni Lubomiyrzanie”. Później nastąpi wręczenie nagród i koncert laureatów.
 9. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne i niepodważalne
 10. Po koncercie odbędzie się losowanie nagród w „Festiwalowej loterii fantowej”.