Szanowni Państwo!

Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą uczestników XIX Dziecięcego Festiwalu Kolędowego „Kolędować każdy może”. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506174550 (w godzinach popołudniowych).

LISTA UCZESTNIKÓW

Bardzo prosimy także o zapoznanie się z poniższymi sprawami organizacyjnymi, dotyczącymi
XIX Dziecięcego Festiwalu Kolędowego „Kolędować każdy może”
Szczawa, 16-17 stycznia 2016r.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, nagraniami, zdjęciami.
 2. Repertuar powinien obejmować tylko: kolędy, pastorałki i kantyczki, mające ścisły związek z ideą Bożego Narodzenia.
 3. Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór (czas wykonania do 5 minut).
 4. Przesłuchania wszystkich uczestników rozpoczną się w sobotę, 16 stycznia 2016r. o godzinie 900 według następującego porządku:
 • 1 kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0 – SOLIŚCI
 • 1 kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0 – DUETY
 • 2 kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3 – SOLIŚCI
 • 2 kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3 – DUETY
 • 3 kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6 – SOLIŚCI
 • 3 kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6 – DUETY
 • 4 kategoria gimnazjalna: od klasy 1 do 3 gimnazjum – SOLIŚCI
 • 4 kategoria gimnazjalna: od klasy 1 do 3 gimnazjum – DUETY
 1. Festiwal odbywa się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie.
 2. O kolejności występu decyduje data zgłoszenia uczestnika do festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności występów.
 3. Opiekunowie dostarczają akustykowi na 5 minut przed występem płytkę z podkładem muzycznym w formacie MP3 lub WAVE. Płytkę należy opisać, podając: imię/ imiona i nazwiska wykonawców, tytuł kolędy i kategorię.
 4. Podkład muzyczny lub towarzyszenie zespołu instrumentalnego obowiązuje wszystkich uczestników kategorii III (kl. 4-6) i IV (gimnazjum). W kategorii I (przedszkole) i II (kl. 1-3) podkład nie jest konieczny.
 5. W sobotę organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek.
 6. W sobotę można przyjechać na godzinę przed swoim występem (nie jest konieczny przyjazd na godz. 9.00).
 7. Soliści i zespoły przyjeżdżają na koszt własny.
 8. Uroczyste rozpoczęcie Galii Laureatów rozpocznie się w niedzielę o godz. 1300.  Później nastąpi wręczenie nagród i koncert laureatów.
 9. W niedzielę o godz. 13.30 gościnnie wystąpi zespół „Zasadnioki”.
 10. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne i niepodważalne
 11. Po koncercie odbędzie się losowanie nagród w „Festiwalowej loterii fantowej”.