Drodzy Artyści!

Z radością chcieliśmy Was poinformować, że już można zgłaszać się na
XX Dziecięcy Festiwal Kolędowy „Kolędować każdy może”, który odbędzie się
28-29 stycznia 2017 w Szczawie! Wydarzenie to będzie miało szczególny charakter ze względu na to, że będzie to JUBILEUSZOWA EDYCJA FESTIWALU. A skoro jubileusz, to mamy dla Was niespodziankę! Postanowiliśmy wprowadzić KATEGORIĘ PONADGIMNAZJALNĄ!

Kilka ważnych zmian organizacyjnych:
– zgłoszenia do przesłuchań przyjmowane będą WYŁĄCZNIE do 8 stycznia 2017! Bardzo prosimy o przestrzeganie tego terminu, ponieważ ze względów organizacyjnych zgłoszenia po tym terminie nie będą już przyjmowane.
– wprowadzenie nowej kategorii – PONADGIMNAZJALNEJ do 18 roku życia (rocznik 99 włącznie),
– utwory wykonywane w innym języku, niż w języku polskim oraz nie związane z tematyką Bożego Narodzenia będą dyskwalifikowane.

Karty zgłoszeniowa można pobrać tutaj:
Karta-zgloszenia-SOLISTA
Karta-zgloszenia-DUET

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi sprawami organizacyjnymi, dotyczącymi
XX Dziecięcego Festiwalu Kolędowego „Kolędować każdy może”
Szczawa, 28-29 stycznia 2017r.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, nagraniami, zdjęciami.
 2. Repertuar powinien obejmować tylko: kolędy, pastorałki i kantyczki, mające ścisły związek z ideą Bożego Narodzenia.
 3. Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór (czas wykonania do 5 minut).
 4. Przesłuchania wszystkich uczestników rozpoczną się w sobotę, 28 stycznia 2017r. o godzinie 900 według następującego porządku:
 • 1 kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0 – SOLIŚCI
 • 1 kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0 – DUETY
 • 2 kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3 – SOLIŚCI
 • 2 kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3 – DUETY
 • 3 kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6 – SOLIŚCI
 • 3 kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6 – DUETY
 • 4 kategoria gimnazjalna: od klasy 1 do 3 gimnazjum – SOLIŚCI
 • 4 kategoria gimnazjalna: od klasy 1 do 3 gimnazjum – DUETY
 • 5 kategoria ponadgimnazjalna (do 18 roku życia) – SOLIŚCI
 • 5 kategoria ponadgimnazjalna (do 18 roku życia) - DUETY
 1. Po przybyciu na przesłuchania w sobotę opiekunowie potwierdzają udział uczestnika w festiwalu.
 2. Opiekunowie dostarczają akustykowi na 5 minut przed występem płytkę z podkładem muzycznym w formacie MP3 lub WAVE. Płytkę należy opisać, podając: imię/ imiona i nazwiska wykonawców, tytuł kolędy i kategorię.
 3. Podkład muzyczny lub towarzyszenie zespołu instrumentalnego obowiązuje wszystkich uczestników kategorii III (kl. 4-6), IV (gimnazjum) i V (szkoła ponadgimnazjalna).
 4. Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na  e-maila do 8 stycznia 2017r. na adres festiwal.koledowy@wp.pl
 5. Soliści i zespoły przyjeżdżają na koszt własny.
 6. W sobotę organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek.
 7. W sobotę można przyjechać na godzinę przed swoim występem (nie jest konieczny przyjazd na godz. 9.00). Orientacyjne godziny występów zostaną podane w poźniejszym terminie.
 8. Uroczyste rozpoczęcie Galii Laureatów rozpocznie się w niedzielę o godz. 1300.
 9. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne i niepodważalne
 10. Po koncercie odbędzie się losowanie nagród w „Festiwalowej loterii fantowej”.

Komitet Organizacyjny XX Dziecięcego Festiwalu Kolędowego