• Podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży.
  • Podtrzymywanie i pielęgnacja tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych.
  • zachęcenie dzieci i młodzieży do śpiewania kolędy o znanych i tych zapomnianych w sposób tradycyjny lub według własnej aranżacji.   
  • Promocja miejscowości i regionu – propagowanie wartości chrześcijańskich i narodowych, pokazanie szerokiej publiczności najbardziej utalentowanych uczestników festiwalu (koncert galowy).
  • Poznawanie bogatej polskiej tradycji kolędniczej, jak również uwrażliwienie – przede wszystkim młodych ludzi – na jej piękno.