KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY – ODDZIAŁ SZCZAWA

logoDecyzją z dnia 18 listopada 2014r. Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej powołał Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczawie. Na dzień dzisiejszy nasz Oddział zrzesza 29 osób. Żywo włączamy się w życie kulturalno-religijne Parafii. Mamy już na swoim koncie wiele mniejszych i większych sukcesów. Między innymi zorganizowaliśmy XVIII Dziecięcy Festiwal Kolędowy „Kolędować każdy może”, Wieczór Pieśni Partyzanckiej i Patriotycznej w ramach corocznego Odpustu Partyzanckiego oraz włączyliśmy się w przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w ramach XV Dnia Papierskiego.

W chwili obecnej naszym największym priorytetem jest zorganizowanie XIX Dziecięcego Festiwalu Kolędowego „Kolędować każdy może”, który odbędzie się w dniach 16-17 stycznia 2016r. w Szczawie. Poprzednie edycje tegoż Festiwalu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Brali w nich udział uczestnicy z Diecezji Tarnowskiej, a także i Krakowskiej. Chcielibyśmy w dalszym ciągu kultywować i pielęgnować bogatą polską tradycję kolędniczą, a przede wszystkim uwrażliwiać młodych ludzi na jej piękno.

KSM - Oddział Szczawa DO KALENDARZA