Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział Szczawa
34-607 Szczawa 327

e-mail: festiwal.koledowy@wp.pl
tel. 506174550